Certifikáty K2pharm

Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů (Hazard Analysis and Critical Control Points - HACCP) ve výrobě potravin je jedním ze základních nástrojů, jak účinně předcházet rizikům ohrožujícím bezpečnost potravin, tedy i doplňků stravy. Certifikace systému HACCP je prokazatelným potvrzením funkčnosti a efektivity zavedeného systému HACCP. Naše společnost prochází pravidelnými audity.

Certifikáty

  • Certifikát
  • Certifikát

Kontaktujte nás.