Analytické laboratoře K2pharm

Laboratoře pro kontrolu jakosti máme navrženy tak, aby splňovaly nejnovější požadavky správné výrobní praxe pro výrobu doplňků stravy a jsou vybaveny nejmodernějšími analytickými přístroji umožňujícími kontrolu jakosti našich výrobků v rozsahu požadovaném platnými lékopisy (PhEur, USP) a dle specifikací uvedených v příslušné registrační dokumentaci.

Naše analytická laboratoř je vybavena:

- HPLC přístroj Knauer
- Disolučním aparát SOTAX AT Xtend
- Analytické váhy Metler Toledo XSE 205
- Viskozimetr BrookField DVE
- UV/VIS spektrofotometr Shimadzu UV-1800
- IČ spektrofotometr Nicolet Avatar 320 FT-IR
- Jednotka pro přípravu aqua purificaty Aqualine Aqua Osmotic
- Ultrazvuková lázeň Elma S70H
- Klimakomora Termobox HC0020
- Enkapsulátor Büchi Schwitzerland B-390
- Desintegrátor DT 3
- pH metr Voltcraft PH-100 ATC
- Osmometr Gonotec Osmomat 070

Vybavení analytické laboratoře

Kontaktujte nás.